יום ראשון, 1 באפריל 2012

מערכת החינוך בירושלים

ליאור להרס 

מערכת החינוך בירושלים משקפת את מגוון האוכלוסייה של העיר והיא מורכבת משלושה מגזרים עיקריים: החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי המנוהל על ידי מנהלת חינוך ירושלים (מנח"י); החינוך הערבי העירוני הכולל מוסדות חינוך רשמיים, ומוכרים שאינם רשמיים, הפועלים על פי תוכנית הלימודים של הרשות-הפלסטינית; ומוסדות החינוך החרדים בניהול אגף החינוך החרדי בעירייה. כמו כן ישנם בעיר מוסדות חינוך ערביים פרטיים. 

על פי נתוני עיריית ירושלים, בשנת תשע"ב לומדים במערכת החינוך העירונית בירושלים 224,650 תלמידים. מתוכם 43% במוסדות החינוך החרדי, 31% בחינוך הערבי העירוני ו-26% בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. נתונים אלו לא כוללים את התלמידים בחינוך הערבי הפרטי שמספרם המוערך הוא כ-20,000. 

בקרב התלמידים בחינוך העל-יסודי (כיתות ז-יב) 37% משתייכים לחינוך החרדי, 33% לחינוך הערבי העירוני ו-30% לממלכתי והממלכתי-דתי. לעומתו, בחינוך היסודי שיעור תלמידי החינוך החרדי דומה (38%), שיעור תלמידי החינוך הערבי מעט יותר גבוה (38%) ושיעור תלמידי החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי נמוך יותר (24%). בקרב ילדי גן חובה חלקו של החינוך החרדי גבוה במיוחד – 48% - לעומת החינוך הערבי העירוני (28%) והממלכתי והממלכתי-דתי (24%). השיעור של הילדים החרדים בגני החובה גבוה במיוחד מכיוון שהוא מושפע מהשיעור הנמוך יחסית של הילדים הערבים שרבים מהם לא נקלט בגני החובה העירוניים. בחינה נפרדת של תלמידי החינוך הממלכתי מגלה כי שיעורם יורד בהתאמה בחתך גילאי: הם מהווים 19% מתלמידי התיכון בעיר, 15% מתלמידי חטיבות-הביניים, 12% מתלמידי היסודי ו-10% מהילדים בגני החובה. 

ניתוח המגמות בעשור האחרון (בהשוואה לתשס"א) מעלה כי השינוי המשמעותי ביותר חל בחינוך הערבי העירוני שבו הייתה עליה של 126% במספר התלמידים. שינוי זה נובע מגידול בהכרה של משרד החינוך בבתי-ספר ערבים פרטיים בירושלים כ"מוסדות מוכרים שאינם רשמיים", בנייה של כיתות חדשות שהגדילו את הקיבולת של בתי-הספר וריבוי טבעי. באותה תקופה עלה מספר התלמידים בחינוך החרדי ב-30% ובחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי חלה ירידה של 12%. מקור: עיבוד לנתוני עיריית ירושלים4 תגובות:

 1. אבל מה עם כל התלמידים הפלסטינים הלומדים בבתי ספר פרטיים או מוכרים שאינם רשמיים? מדובר בעוד כ-50,000 תלמידים?

  או שמא הנתון של 70,000 תלמידים פלסטינים כולל את הבי"ס המוכרים שאינם רשמיים, ואז חסרים 'רק' כ-25000-3000 תלמידים מבי"ס הפרטיים?

  השבמחק
 2. אהוד שלום
  נתוני העירייה לגבי החינוך הערבי העירוני מתייחסים למוסדות חינוך עירוניים רשמיים ומוסדות מוכרים שאינם רשמיים. על פי הנתונים של העירייה במוסדות אלו נמצאים 69,995 אך נתון זה לא כולל את בתי הספר הפרטיים. לעירייה אין נתונים לגבי החינוך הערבי הפרטי אך מספר התלמידים במוסדות אלו כפי שצוין בטור מוערך בכ-20 אלף.
  בשנים האחרונות חלה מגמה של עלייה בהכרה של משרד החינוך בבתי ספר פרטיים במזרח העיר כ"מוכרים שאינם רשמיים" וזה אחד הגורמים שמסבירים את העלייה שחלה במספר התלמידים בחינוך הערבי העירוני (עלייה מ-30,989 בתשס"א ל-69,995 בתשע"ב).

  השבמחק
 3. ומה לגבי אלו הלומדים בבתי ספר 'טל"י' אם אני לא תועה (או שמא זה תל"י), כדוגמאת פרנקל, האם זה נכנס תחת מנח"י כמו כן בירושלים?

  השבמחק
 4. בתי הספר של תל"י הם חלק מהחינוך הממלכתי שכפוף למנח"י. תלמידים אלו נכללים בנתונים של "מנח"י חינוך עברי".
  בית הספר פרנקל היה בית הספר הראשון מזרם תל"י אך לאחריו הוקמו עוד רבים. ברברה לוין, יקירת ירושלים לשנת 2011, הייתה ממקימי בית הספר פרנקל וניהלה אותו.

  השבמחק